සහෝදර සමාගම චෝදනාවට මහින්ද පිළිතුරු දෙයි

පසුගිය කාලයේ ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂයන්ට එරෙහිව එල්ල වූ ප්‍රබලතම චෝදනාවක් වූයේ සහෝදර සමාගමක් විසින් රට පාලනය කරන බවයි. ඊට මහින්ද රාජපක්ෂයන් ලබා දුන් නිශ්චිත පිළිතුරක් පහත වීඩියෝවේ දැක්වෙනවා.

පහත දැක්වෙන්නේ කොටින්ගේ ක්ලේමෝ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අනූ නවයෙන් ජීවිතය ගලවා ගත් අවස්ථාවේදී එතුමාව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළිගත් අයුරුයි.

csm_Sri_Lanka_02_d2c2ae4cf8[1]

යාළුවන්වත් දැනුවත් වීමට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 comments to සහෝදර සමාගම චෝදනාවට මහින්ද පිළිතුරු දෙයි

 • Rohan

  Well said champ. Let freedom rain in Sri Lanka!. God bless Mahinda Rajapaksa, You have to stand up for the cause and defend freedom again. We can’t trust this country in the hands of traitors and homosexuals,

 • JBD

  Brothers are brothers as long as they live up to. MR brothers are doers and you may just compare with another HE President’s brother from Polonnaruwa who was killed in action…… Now I wonder who is great? Being killed or safeguarding the country…

Leave a Reply