මම හොරෙකුත් නොවෙයි රාජද්‍රෝහියෙකුත් නොවෙයි – ගෝඨාභය

093[2]

පහත දැක්වෙන්නේ 2015 01 26 දින ලංකාදීප පුවත්පතේ පළවූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකි.

යාළුවන්වත් දැනුවත් වීමට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 comment to මම හොරෙකුත් නොවෙයි රාජද්‍රෝහියෙකුත් නොවෙයි – ගෝඨාභය

  • chanda

    මහින්දට කෙලවුවේ ලගින්ම වටේ තියන් හිටිය බෙදුම් වාදී නඩයයි. ඒ ගොඩට ජාතිකවාදී අවස්ථාවාදී නඩයත් සමගිව එකම කරත්තේ යාම අදහාගත නොහැකිය

Leave a Reply