මහින්ද මහතා රට පුරා ජනාධිපති මන්දිර හැදුවා කියන චෝදනාවට පිළිතුර

පසුගිය දා උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල මහතා සමග ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවැත්වූ සාක්ච්ඡාවේදී, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා රට පුරා ඇති ජනාධිපති මන්දිර වල නම් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

maithripala-sannasgala

ඉන් පසුව ෆේස්බුක් ඇතුළු අන්තර්ජාලයේ පෝස්ටර් හදමින් ව්‍යාප්ත කරන ලද්දේ එම ජනාධිපති මන්දිර සියල්ල නිර්මාණය කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එතුමගේ පාලන කාලය තුළදී බවයි.

එහෙත් ඒවා නිර්මාණය කරන ලද්දේ මීට අවුරුදු 25 කට පමන පෙර ගම් උදාව වෙනුවෙන් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා විසිනි. රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපති තුමා විසින් රට පුරා ඉදි කරන ලද ජනාධිපති මන්දිර ගැන නොදන්නා, ඒ කාලයේ නොසිටි තරුණයින්ට මෙලෙස බොරු වැපිරවීම ගැන අපි කණගාටු වන්නෙමු.

යාළුවන්වත් දැනුවත් වීමට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 comment to මහින්ද මහතා රට පුරා ජනාධිපති මන්දිර හැදුවා කියන චෝදනාවට පිළිතුර

Leave a Reply