රංජන් රාමනායක මැතිතුමනි, සදහම් සෙවන වටලන්න නම් එපා.

පසුගිය රජයේ අනුග්‍රහයෙන් ඉදි වූ පූජා භූමි වැටලීමක් මේ දින වල සිදුවෙමින් පවතින නිසා මෙය ලිවීමට සිත් විය.

පහත දැක්වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙ ඉඩම් මිල අධික ප්‍රදේශයක් වන රාජගිරියෙන් ඉඩම් අක්කර 3 ක් ලබා දී, රුපියල් මිලියන 43 ක් වැය කර, වර්ග මීටර් 800 ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදි කරන ලද සදහම් සෙවන මධ්‍යස්ථානයයි. 2008 දී මෙය පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමිට පූජා කර ඇත.

10986697_1401804686790533_6278882766512916687_n[1]

ගූගල් අර්ත් වලින් 6 55.150N, 79 53.350E පිහිටීම සොයා ඔබට මෙය නැරඹීමට හැකියි.

10959435_1401804933457175_76559766945059920_n[1]

චිරාත් කාලයක සිට ශාසනික කටයුතු සඳහා උපරිමයෙන් අනුග්‍රහ දැක්වීම රාජ්‍ය නායකයින්ගේ සිරිත බැවින්, ඒ සම්ප්‍රදාය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් පිළිපදින ලදී.

රංජන් රාමනායක මහතා ඉඹුල්ගොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානයට කඩා පැන්නාක් මෙන් මෙම සදහම් සේවන මධ්‍යස්ථානයට කඩා නොපනීවි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.

10430479_1401804746790527_3054846794148636411_n[1]

10958105_1401804630123872_7384858116065437064_n[1]

10444433_1401804736790528_3831513597806249857_n[1]

16828_1401804796790522_8046205459204224093_n[1]

1454606_1401804903457178_3247498820820575850_n[1]

10947289_1401804730123862_8506846092640267659_n[1]

10929058_1401804950123840_2120440975244397167_n[1]

1533866_1401805073457161_5775699347596998135_n[1]

10993954_1401805026790499_2934762990800722509_n[1]

යාළුවන්වත් දැනුවත් වීමට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply