මහින්දගේ පෝස්ටර් වැසිකිළිවල ඇලෙව්වා කියන කතාව UNP යේ ෆොටෝශොප් මඩක්

toilet

ඉහත දැක්වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ පෝස්ටර් වැසිකිළිවල ගහනවා කියමින්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවෙන් පසුගිය කාලයේ එල්ල කරන ලද චෝදනාවකි. පන්දහසකට වඩා එම පිටුවේ සාමාජිකයින් කිසිදු හෙවිල්ලක් බැලිල්ලක් තොරව එයට ලයික් කර අනුමත කර ඇත.

ඒත් එය ෆොටෝශොප් වලින් විකෘති කරපු පින්තූරයකි. මෙන්න සැබෑ පින්තූරය.

toilet-before-0910[1]

යාළුවන්වත් දැනුවත් වීමට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 comment to මහින්දගේ පෝස්ටර් වැසිකිළිවල ඇලෙව්වා කියන කතාව UNP යේ ෆොටෝශොප් මඩක්

 • Power

  අනිවාර්යයෙන්ම…මේක බොරුවක්.
  Photoshop වලින් යම්කිසි ඡායාරූපයක් සකස් කිරීමේ දී හෝ සංස්කරණය කිරීමේ දී ඒ සඳහා යොදා ගත හැකි විවිධ ප්‍රයෝග විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා.මේ පෝස්ටරයටත් එවැනි ප්‍රයෝග දෙකක් වන (Inner Glow ,Drop Shadaw ) යන ප්‍රයෝග දෙක යොදා ඇති බව Photoshop පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයක දැනුමක් තියන මට නම් මෙය දැකපු ගමන් තේරුණ දෙයක්.

  එහෙත් මේ පෝස්ටරය දකින වෙනත් පුද්ගලයින්ට Photoshop පිළිබඳ දැනුම නොමැති වෙන්ඩ පුලුවන්. ඔවුන්ට මෙය ව්‍යාජ නිර්මාණයක් කියලා දැනගන්ඩ හොඳම ක්‍රමය තමයි,සාමාන්‍යයෙන් පෝස්ටරයක් බිත්තියක හෝ වෙනත් දෙයක ඇලවීම සඳහා බොහෝ විට යොදා ගන්නෙ පාප්ප.එසේ පාප්ප ගල්වා අලවපු පෝස්ටරයක් මේ ආකාරයෙන් බොහෝ පිරිසිදු ලෙස හා පැහැදිලිව තැලී පොඩිවීමක් නොමැතිව කවදාවත් තිබෙන්නෙ නෑ.

Leave a Reply