බෙල්ලන්විල බෝධිපූජා පින්කම

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් මාර්තු 23 සවස 5 ට බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරයේ පැවැත්වෙන බෝධිපූජා පින්කමට සුදු වතින් සැරසී පැමිණෙන්න. යාලුවන්ටත් මේ බව පවසන්න.

bellanwila

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3 comments to බෙල්ලන්විල බෝධිපූජා පින්කම

Leave a Reply