ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමග දෙරන 360 සංවාදය 2015.03.16

ඊයේ දිනයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූ දෙරන 360 වැඩසටහනයි පහත දැක්වෙන්නේ. ඇවන්ගාඩ් සිද්ධිය ඇතුළු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව එල්ල වුණ මඩ චෝදනා වලට එතුමා කරන පැහැදිළි කිරීම ඔබත් අසා බලන්න.

නැරඹීමට නොහැකි වූ යාලුවන්ට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5 comments to ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමග දෙරන 360 සංවාදය 2015.03.16

 • Desha

  Great !! We Want to see the last video

 • Power

  අපේ වීරෝධාර රණවිරුවන්ට සතුරා නසන්ඩ නිවැරදි ව මඟ පෙන්වූ වීරයා ඔබතුමා
  මේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් ඔබතුමා කළ මෙහෙය අපට අමතක නැත.

  බුදු සරණයි!

 • Power

  ඉහත ඇති වීඩියෝ දර්ශන ක්‍රියා නොකරයි නම් මෙම වැඩසටහන නොබලපු කෙනෙක් සිටී නම් මේ Link එකෙන් ගිහින් බලන්ඩ.

  https://www.youtube.com/watch?v=TPYsuozkCos

 • Harith

  A contemporary hero to all country loving sinhalese. Country needs him and Mahinda more than any other thing to save our race. Country is now in the control of bunch of invertebrates. True Sinhala people must identify this threat and must bring these two heroes back to power. Then only we can mitigate the damage.

 • Amar

  We need our nation’s heroes Mahinda and Gotabhaya back. Mother Lanka needs them now more than ever! Jayen Jayama Veva!

Leave a Reply