පොළොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීමක්

“අපිව බේරගන්න නැවත දේශපාලනයට එන්න” පොලොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරු සහ මන්ත්‍රීවරු හිටපු ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි. ජනාධිපතිවරණයේදී එම මන්ත්‍රීවරුන් කළ සේවයට ස්තුති කිරීමේ උත්සවයේදී ඔවුන් මේ අදහස් පළ කර ඇත. (ආරක්ෂක හේතුන් මත මෙහි දර්ශන අපැහැදිලි කර ඇති බව කාරුණිකව සලකන්න.)

යාලුවන්ටත් නැරඹීමට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5 comments to පොළොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීමක්

Leave a Reply