මහින්ද මැතිඳුන් නුවර එළියට – ජනතාවගෙන් උණුසුම් පිළිගැනීමක්.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නුවරඑළිය ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයේ බෝධි පූජාවකට සහභාගිවී සමන් දේවාශිර්වාදයද ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවට අද සහභාගී වුණා. නුවරඑළිය ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති පූජ්‍ය කිරිඔරුවේ ධීරානන්ද හිමියන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් බෝධිපූජාව පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී. බී. රත්නායක, මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිමල් පියතිස්ස, නුවරඑළිය නගරාධිපති මහින්ද දොඩම්පගමගේ යන මහත්වරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියා.

පහත දැක්වෙන්නේ එම අවස්ථාවේ පින්තූර.

mahinda-2[1]

mahinda3[1]

mahinda4[1]

යාලුවන්ටත් දැක බලා ගන්නට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

4 comments to මහින්ද මැතිඳුන් නුවර එළියට – ජනතාවගෙන් උණුසුම් පිළිගැනීමක්.

Leave a Reply