වෘත්තීය සමිති නායකයින් මහින්දව හමුවෙයි

සමස්ත ලංකා වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ නායකයින් ඇතුළු එහි ප්‍රබල සාමාජිකයින් අද දින නාරාහේන්පිට අභයාරාම විහාරයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව මුණ ගැසී තම සහයෝගය පළ කළා.

14

12

13

15

16

17

18

11

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3 comments to වෘත්තීය සමිති නායකයින් මහින්දව හමුවෙයි

Leave a Reply