ආර්ථිකයට වුණ දේ බන්දුලගෙන් දැනගන්න – දෙරන 360

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සමග 2015-05-25 දින පැවැත්වූ දෙරන 360 සාකච්ඡාමය වැඩටහන.

යාලුවන්ටත් නරඹන්නට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5 comments to ආර්ථිකයට වුණ දේ බන්දුලගෙන් දැනගන්න – දෙරන 360

 • RATA wenuwen

  අසා දැනගැනිව්! යම පාලන රිලව් රැලට,පැඩරැල් සහ පින්ගුත්තර සුනකයෙනි

 • Power

  අධි වේගයෙන් සීඝ්‍ර දියුණුව කරා ගිය අපගේ ලකමව ඉතා ඉක්මනින්ම නැවතත් හිඟාකන රටක් ජාතියක බවට පත්කළ යමපාල හිඟන්නන් හැදිගෑවිලාම පල.

 • RATA wenuwen

  සෙත් කවි සමග වස් කවි ගොනු කරන්නට,
  හැකියාවක් තිබේ කොඩි වින මතුරන්ට,
  මැතිදුට විනක් දැම්මොත් උන් ඉදිරියට,
  අඹනවා බළිය යමයන් සුන් වී යන්ට.

 • dhanushka

  විල්පත්තුව විනාශා කලේ මහින්ද බවට වන චොදනාවට ඉක්මන් පිළිතුරක් අපෙක්ෂා කරන අතර පසුගිය මහින්ද මහතා ඉදිරිපත් කල 2015 අයවැය මගින් ඉදිරිපත් කල සහන පිළිබදව දැනුවත් කරන්න. උසස්පෙළ සමතුන්ට රජයේ රැකියා 150,000ක් ලබා දිමට එහි සඳහන්ව තිබුනේද? නව අණ්ඩුව පවසන්නේ රැකියා ලබා දිමට නොහැකි බවයි.

 • Field Marshal

  ඇයි කවුරුත් කතා කරන්නේ නැත්තේ බැංකුවේ පොලියෙන් 2.5% කපා ගන්න එක.

Leave a Reply