මහින්ද මැතිඳුන්ට ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සන්දේශයක්.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුණ ගැසුණු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් සන්දේශයක් භාර දෙනු ලැබුවා. කරුණු 3 කින් සමන්විතවූ මෙම සන්දේශය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාර දෙනු ලැබූ අවස්ථාවයි මේ.

10423259_10153328384683501_2543106473185793321_n[1]

11151070_10153328385513501_1813688254067731913_n[1]

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 comment to මහින්ද මැතිඳුන්ට ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සන්දේශයක්.

Leave a Reply