මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දෙහිවලදී කළ සම්පූර්ණ කතාව (Video)

දෙහිවල ගල්කිස්ස නගරාධිපති ධනසිරි අමරතුංග මැතිතුමා ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් විසින් දිවංගත සී. වී. ගුණරත්න මැතිතුමා අනුස්මරණය කරනුවස් දෙහිවල නගර සභාව අභියස සංවිධානය කරන ලද ගුණසමරුව සඳහා සහභාගීවූ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් සහ එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටි ජනතාව.

සම්පූර්ණ කතාව පහතින්.

11391146_716896731756012_5981816675833761628_n[1]

11159951_716890738423278_105058256489959505_n[1]

11401289_716891151756570_8393597793417675030_n[1]

11407199_716890831756602_1672360884817309985_n[1]

11407027_716891425089876_618185501078834064_n[1]

11141352_716891515089867_3222716282345664034_n[1]

11350568_716891545089864_1551797966211106819_n[1]

11412282_716891591756526_5294027486201424309_n[1]

11147169_716891721756513_8423932329959374744_n[1]

11390226_716891798423172_6230716446037670069_n[1]

11350576_716895715089447_6726463986617909532_n[1]

11391341_716895651756120_3029165481519823483_n[1]

11391277_716895965089422_6239891055250425709_n[1]

 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය කථාව පවත්වද්දී, සභාවට පිවිසීමට නොහැකිව මහ පිරිසක් සභා පරිශ්‍රයෙන් පිටත සිටියෝය.

11391147_716896201756065_8597774891056888806_n[1]

1531771_10206859473549621_6705354197887661128_n[1]

22794_10206860163406867_4316467645091568851_n[1]

යාලුවන්ටත් බලන්නට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 comment to මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දෙහිවලදී කළ සම්පූර්ණ කතාව (Video)

 • Power

  අතිවිශිෂ්ඨයි සර්!

  නියමයි..නියමයි..මේ රට වෙනුවෙන් කර වූ ඒ අපමණ සේවය මේ ආකාරයෙන් ඔබතුමා ජනතාව අතරට පිවිසෙන සෑම මොහොතක ම මතක් කර දෙන්න.මක් නිසාද මේ රට එල්ලා මරන්ඩ තොන්ඩුව දමා තිබූ රටක් හැටියටයි ඔබතුමා 2005 ජනාධිපති වශයෙන් පත්වෙන අවස්ථාවේදී තිබුණේ..එහෙවු මරණය පෙනි පෙනී තිබූ රටේ තොන්ඩුව කපා මරණයෙන් මේ රට මුදවා ගත් සදා අමරණීය නායකයා ඔබයි..එහෙම ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියවෙන සේවයක් කරවූ ඔබතුමා,ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ඇතුලු අපේ ලෝකයේ අංක එකේ වීරෝධාර රණවිරුවන්ගෙ සේවය එකේක පරයන්ට හැල්ලූ කරන්ඩ දෙන්ඩ බෑ..එම නිසා කෙලෙහිගුණ දන්නෙ නැති අවජාතකයන්ටත් මතක් වෙන්ඩත් එක්ක ඔය දේවල් ලෝකයටම ඇහෙන්ඩ,දක්නඩ ඉදිරියටත් පවසන්න.

  ජයෙන් ජය ම වේවා..!

  යමයෝ පන්නමු!
  මහින්ද ගෙන්වමු!

Leave a Reply