මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් හම්බන්තොට සයිබර් හමුව.

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයේ සහයෝගය දක්වන ක්‍රියාකරීන් සමග සයිබර් හමු පැවැත්වීම දැන් සිදුවේ.

පහත දැක්වෙන්නේ හම්බන්තොට නගරයේ පැවැත්වෙන සයිබර් හමුවට අදාල අයදුම් පත්‍රයයි. නුදුරු දිනකදී එය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර ස්ථානය, දිනය සහ වේලාව පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

හම්බන්තොටදී ඊට සහභාගී වීමට කැමති අන්තර්ජාල ක්‍රියාකාරීන් පමණක් පහත ෆෝරමය පුරවා ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

යාලුවන්ටත් දැනගැනීම සඳහා Share කරන්න. ස්තුතියි.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4 comments to මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් හම්බන්තොට සයිබර් හමුව.

  • ගම්පහ සමුලුවක් පැවැත්වී තිබෙනවා. නමුත් ඉදිරියේදීත් පැවැත්වේවි.

   එසේම මෙම සමුළු වලට සහභාගී වීමට නොහැකි වූ සහ ඉඩකඩ/සම්පත් හිඟවීම මත සහභාගී කරගැනීමට නොහැකි වූ සැමට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී සමුළුවක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කළා.

 • Thushara

  කොළඹ සමුළුව කවදද තියෙන්නේ…?

  • ඉදිරියේ පැවැත්වෙන සමුළු 3 ට පසුව හැකි විගසින් පවත්වන බව එහි සංවිධායක වරයා අපට දන්වා එව්වා. කෙසේ නමුත් ඒවාට සහභාගී වෙන අයගේ ආරක්ෂාව පතා මෙම සමුළු වල තොරතුරු පිටට වාර්තා කරන්නේ නෑ.

Leave a Reply