මහබැංකු බැඳුම්කර මංකොල්ලය සරල බසින් – ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා

ආන්දෝලනාත්මක මහබැංකු බැඳුම්කර මංකොල්ලය ගැන කාටත් තේරෙන අයුරින්, ආර්ථික විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රමාණික විද්වතෙක් වන ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා විසින් කරන ලද පැහැදිළි කිරීම.

යාලුවන්ටත් අසා දැනුවත් වීමට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 comment to මහබැංකු බැඳුම්කර මංකොල්ලය සරල බසින් – ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා

  • Ranil

    I would like to ask from Mr Godahaewa, the interest rate paid by a bank for a customer for 3 months, 6 months, 1 year , 5 years fixed deposit (FD) is the same or different, if it is different which FD has the higher interest rate. Thank you.

Leave a Reply