මහින්ද මහතාගේ නම යොදා ගනිමින් මුදල් ගරන වංචාකරුවන්ට නොරැවටෙන්න.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහය දෙන බව පෙන්වමින් එතුමාගේ නම යොදා ගනිමින් කිසියම් වංචනිකයින් පිරිස් සංවිධානාත්මකව අන්තර්ජාලයේ සහ ඉන් පිටත මහජනතාවගෙන් මුදල් එකතු කිරීමේ ව්‍යාපාර වල නියැලෙන බව දක්නට ලැබෙයි.

ඒ ගැන mahinda.info මාධ්‍ය අංශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් විමසා බලන ලදී.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හෝ එතුමාගේ පවුලේ උදවිය මුදල් එකතු කිරීමේ කටයුත්තකට කිසිවෙකුට කිසිදු ආකාරයකට අවසරයක් ලබා දී නැති බව තහවුරු කළේය.

එහෙයින් එතුමාගේ කීර්තිනාමය යොදා ගනිමින් මහජනතාවගෙන් මුදල් එකතු කිරීමේ කටයුතු වල නියැලෙන වංචනිකයින්ට හසු නොවන මෙන් ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

7 comments to මහින්ද මහතාගේ නම යොදා ගනිමින් මුදල් ගරන වංචාකරුවන්ට නොරැවටෙන්න.

 • Kamal

  Admin, මේ පිරිස කවුද?

 • Pink Panther

  මහින්ද මහතාගේ නමින් මුදල් එකතු කිරීම කිසිම සත් භාවයකින් කරන දෙයක් වෙන්න බෑ..
  එතුමාගේ නම විකුනලා සල්ලි හොයන්න හදන හොර රැලක් වෙන්න ඕනේ..
  මේ වගේ දේවල් කිසිම විදිහකින් අනුමත කරන්න හොඳ නෑ..
  එයට අමතරව කව්රුහරි කෙනෙකු හිතනවා නම් එතුමාගේ නම පාවිච්චි කර මුදල් එකතු කර යම් සත් භාවයෙන් යුතු ක්‍රියාවක් කරන්න එයත් වහාම නවත් වන්න. මොකද ඒ වගේ දේවල් නිසා එතුමාට සිදුවන හානිය ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඕනෑම කෙනෙකුට.
  ඒ නිසා එතුමා හෝ වෙනත් ඕනෑම කෙනෙකුගේ නම පාවිච්චි කර මුදල් එකතු කිරීම වැරදියි. ඒ සඳහා අයිතිය තිබෙන්නේ ඔවුන්ට(එම පුදගලයන්ටම) පමණයි..
  මට අනුන්ගේ නම් පාවිච්චි කරලා මුදල්ල් එකතු කරන්න බෑ කිසිම වැඩකට.

  • [[එයට අමතරව කව්රුහරි කෙනෙකු හිතනවා නම් එතුමාගේ නම පාවිච්චි කර මුදල් එකතු කර යම් සත් භාවයෙන් යුතු ක්‍රියාවක් කරන්න එයත් වහාම නවත් වන්න. මොකද ඒ වගේ දේවල් නිසා එතුමාට සිදුවන හානිය ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඕනෑම කෙනෙකුට.]]

   well said

 • Ohama kiyanne niyayama wenne na ne nona. Y sinka lame pee pol isso dum? Ol moss ol sink a lame pii pol need 2b ed you kated. Mahinda jarapsa & Goat baya (hora clan) ta jayawewa.
  Kapitan_Siripala aka Nobert Silva.

Leave a Reply