සංධාන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළිදැක්වීමේ උත්සවයේදී මහින්ද මහතා කළ සම්පූර්ණ කථාව ((VIDEO))

එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළිදැක්වීමේ උත්සවයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කරන ලද සම්පූර්ණ කථාව…

යාලුවන්ටත් Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4 comments to සංධාන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළිදැක්වීමේ උත්සවයේදී මහින්ද මහතා කළ සම්පූර්ණ කථාව ((VIDEO))

 • Rata wenuwen

  යුඇන්පී ප්‍රතිපත්තී ප්‍රකාශනේ
  මජර කමින් පච පුරවා රැවැටුවනේ
  කලයුතු දේ මොනවා දැයි සිතට දැනේ,
  කියවා බලනු මැන ලියවිලි සන්දානේ

  සන්දානේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඔබ මම සහා අප සැමදෙනා වෙනුවෙනි, ඒ
  රට වෙනුවෙන්, රට ගොඩ නගන්නයි

 • Rannaponil

  podu jana nayaka !!!

 • Kalana Sankalpa

  මෙම ප්‍රකිපත්ති මාලාව PDF පොතක් වශයෙන් මෙම වෙබ් අඩවියේ පල කරන්න. එතකොට අපිටත් මෙම ප්‍රතිපත්ති මාලාව බැලීමට හැක.

 • kithsiri

  Hon Mahinda Rajapaksa,
  We don’t want to see your Policy statements because you have already shown your Principles when you were the Head of State.They are: Progressive, Socialist,anti imperialist,devoted for a unitary state and hold hands with other socialist countries to protect our country from western imperialist forces who try to divide the country and you have developed the infra-structure to the standard of a developed country. Now we are only awaiting to see you defeat the western and internal criminal agents and become Head of State on the 18th.

Leave a Reply