මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල තේමා ගීතය (MR Official Election Song 2015)

“සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ඔබ සැමට” යන තේමා පාථය සහිතව 2015 පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරණයට තරග වදින එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ නිර්මාතෘ සහ වත්මන් මැතිවරණ මෙහෙයුම් නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල තේමා ගීතය…

Download (MP3 file)

Download (Zip file)

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

7 comments to මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල තේමා ගීතය (MR Official Election Song 2015)

 • Dinuu

  නිල තේමා ගීතය මහින්ද මැතිදුන් ගේ නායකත්වයට ගැලපෙන තේජස් බවක් ගැබ් වී ඇත. සන්ධානයට ජයෙන් ජයම වේවා!

 • Nice Song Keep it up guys!
  this is the Best Song i ever seen

 • sayumi

  නිල තේමා ගීතය හොඳයි, ජය වේවා!! හිතවත් එඩිටර් තුමා, යාන්තම් ඇති,දැන් හරි.ස්තුතියි. දිනූ මිතුරිය ඔබටත්.

 • FLali

  This song lacks the appeal. It doesn’t show the attraction that Mahinda mathidu caries.

 • Rata wenuwen

  Dear Editor
  FL ali looks like a UNP BathbAlaya,
  SANDHANAYATA JAYA WEWAA , Mahindha Mahaathaata Jayawewaa

 • Dr Karunaratne

  The theme song is melodic, nice. There may be a better perhaps. But I still like it. If you want to choose another, I suggest the song of the wild dove. We the Sinhalese, deceived by viciously fabricated misconcenptions about Mr Rajapaksa, choose a mean, ignorant fool to the presidency and he, instantly acting against all laws that he sward to uphold, elected his forty thieves to run the country. So doing we lost our national pride and the precious land that we dearly paid with blood and bones to save.
  A dove killed its baby for wrongly accusing the baby for eating all Mee flowers left to dry. When rain came, the dove realise his accusation was actually false. Todate the dove sings the same song of deep rooted sadness and apathy.
  Mee Pou ladim, Puthu Noladim,

 • Rajapaksha Yapa

  THe song sucks. Please replace it with some other good version.

Leave a Reply