පා ගමනට ආශිර්වාද පතා මහින්ද මැතිඳුන් ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳු වැඳපුදා ගනී (පින්තූර)

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අද උදැසන ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමට පැමිනියේය. එහි සිටි භික්ෂූන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ බැතිමතුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නා ලදී. අදමිටු බලවේගයන්ගෙන් රට බේරා ගැනීමේ පාද යාත්‍රාවට ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන්ගේ ආශීර්වාද පැතීම එහි එක් අරමුණක් විය.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1 comment to පා ගමනට ආශිර්වාද පතා මහින්ද මැතිඳුන් ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳු වැඳපුදා ගනී (පින්තූර)

  • Piyaseeli Senanayake

    I am so pleased to see our great leader receiving the blessings from the Buddhist clergy. Theruwan Saranai. Chiran Jayathu.

Leave a Reply