අමා දම් සිසිළ ධර්ම දේශනය (Video)


153 වරට පැවැත්වෙන අමාදම් සිසිළ ධර්ම දේශනය අද දින මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේදී පැවැත්වුණි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනපතිව සිටියදී සෑම පොහෝ දිනකම ධර්ම දේශනයක් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණ අතර දැන් එය එහි නවතා ඇත. නමුත් එම ධර්ම දේශනය නොකඩවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නිවසේදී අදටත් පැවැත්වෙයි.

 

 

 

 

 

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 comment to අමා දම් සිසිළ ධර්ම දේශනය (Video)

 • Dinuu

  අමා දහම් සිහිලෙන් මුලු රට පුබුදා..
  ඔබ කළ මෙහෙය නොමියෙයි සිරි ලකෙහි සදා..
  අප්පච්චී නමට බැති පුද දෙමින් මෙදා..
  ජන ගඟ ගලයි ලක් මෑණිට සතුට බෙදා..!

  ජයවේ ලක්මවුනි දම් සිසිලස වේවා..
  අප්පච්චී වටා ජනගඟ වැඩි වේවා..
  රට බිලි දෙන උගුල් ගැලවී සුන්වේවා..
  ජය පිට ජය ලබා ලක්මව සුරැකේවා..!

  දෙව් බඹ සිරස නැමි මගෙ මේ පින්බිමට..
  ඉඩ නොදෙමින් පිට රටුනට බිලිගන්ට..
  කළ ගුණ දත් ජන ගඟ එක් රොක් වන්ට..
  මිහිඳුන් සමඟ එක්වී රට ගොඩ ගන්ට..!

Leave a Reply