නීති විරෝධී අත් අඩංගුවට ගැනීමට එරෙහිව නාමල්ගෙන් පැමිණිල්ලක්

නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රී වරයා විසින් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයේ ලලිත් ශාන්ත නමැති පොලිස් නිලධාරියට එරෙහිව පොලිස් මුලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් ගොනු කළේය. පසුගිය දා ඔහුව සාවද්‍ය චෝදනා නගා අත් අඩංගුවට ගැනීමට තැත් කිරීම එයට හේතුව යි.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply