බැසිල් හිරු සලකුණේදී සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙයි. (VIDEO)

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ආණ්ඩුවෙන් සිදුකරන ලද විවේචන ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට අදාල සියලුම ප්‍රශ්න වලට එතුමා ඊයේ එනම් 18/12/2017 දින හිරු සලකුණේදී පිළිතුරු දීම් සිදුකළේ ය. එම වීඩියෝව පහතින්.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply