ආණමඩුව ‍රැළියටත් මහ ජන ගඟක්! (පින්තූර)

ඒකාබද්ධ පොදු ජන පෙරමුණෙන් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණ සදහා ආණමඩුව ආසනය කේන්ද්‍ර කොට තරග වදින අපේක්ෂකයින්ගේ ජය තහවුරු කරන ජන රැළිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණමඩුව නගරයේදී පැවැත්විණි.

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ආණමඩුවේ පැවති මෙම ජන රැළිය සදහා ඒකාබද්ධ පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයින්. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන් ඇතුළු විශාල ජනකායක් එක්ව සිටියහ

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply