බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ස්වාධීන රූපවහිනියේදී සජීවීව පිළිතුරු දෙයි.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා 2018/01/23 දින ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතයේ “සංවාදය” වැඩසටහනට සහභාගී විය. එහිදී ප්‍රවීන චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක සෝමරත්න දිසානායක මහතා විසින් සංවාදය මෙහෙයවීම සිදුකරන ලද අතර, එම සියලුම ප්‍රශ්න වලට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉතාමත් අගනා පිළිතුරු දෙන ලද්දේ ය.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ගැන ගැටළු සහගත තැන් ඇති අයට, ප්‍රතිවාදියාගේ නාලිකාවකටම ගොස් ඉතාමත් පහසුවෙන් කරුණු කාරණා සහිතව එතුමා සිදුකරන සංවාදය බැලීමට ආරාධනා කරමු.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

3 comments to බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ස්වාධීන රූපවහිනියේදී සජීවීව පිළිතුරු දෙයි.

 • NAK

  The media and the UNP/JVP are questioning about the president of the SLPP in a slanderous manner but why they don’t question back about the president of the Swan(hansaya)party?

 • NAK

  This government will not do anything to punish the bond culprits and the public has faith in that too.
  This is the time for Prez.Mahinda himself to declare that he will see to that all monies will be returned to the government and highest punishments will be meted out to the culprits who ever they may be.
  Getting other to say it on his behalf does not have same effect.

Leave a Reply