කුරුණෑගල මහා ජන ‍රැළිය (VIDEO)

රට වෙනුවෙන් ගම දිනවන විජයග්‍රහණ ගමන් මගේ ඇතුගල්පුර මහා රැළිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්… “එන්න එක්ව යලිත් අපි රට හදමු..”

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
 • 1.2K
 •  
 •  
 •  
 •  
  1.2K
  Shares

4 comments to කුරුණෑගල මහා ජන ‍රැළිය (VIDEO)

 • Sirani gampila

  Jayawawa pohottuwata

 • Asaranaya

  ජන ගඟ දැකලා ඇතුගල්පුර ගම්මානේ,
  වික්කම සින්හ බිය වැදිලා වෙව්ලන්නේ,
  බයටම ‘පාලයත් ‘ රෙදිකඩ තෙමාගනේ,
  පලයව් යන්න හෙණ ගෙඩි කැරකී එන්නේ

 • Asaranaya

  එක ලේ බිඳක් එක මිනිහෙකුගෙන් වැටෙන,
  එක උල්පතක් නම් නිදහස් දිය උන න,
  එක එක්කෙනා තම තම හදවතින් ගෙන,
  එකණින් දමවු මුලු සිරිලක තෙමන මෙන

Leave a Reply to Asaranaya Cancel reply