කුමන්ත්‍රණකරුවන් අනාතයි. මැ.කො. ට අනුව මහලේකම්වරු තාමත් සුසිල් සහ අනුර. මෙන්න සාක්ෂි…

[1]. මහලේකම්වරු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධනයේ මහ ලේකම්වරුන් වෙනස් කළ බවට පසුගිය දා විශාල ප්‍රචාරයක් [ඉතිරිය කියවන්න]

සුසිල් හා අනුර ඉවත් කිරීමක් ගැන කීම යහපාලන ආණ්ඩුවේ පරාජය නැවතත් කල් තියා පිළිගැනීමකි!

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ මහලේකම් අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්‍ධානයේ මහලේකම් සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත් යන මහත්වරුන් එම [ඉතිරිය කියවන්න]

SLFP මහ ලේකම් මහින්ද ගාවට ආවාම වුණ දේ… (( VIDEO ))

ගම්පහදී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ක්‍රියාකාරී පිරිසක් හමුවේ පැවසූවේ “මහින්දටත් ඕන්නම් පක්ෂයට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා ඔළුව නමාගෙන [ඉතිරිය කියවන්න]