“පෝර්ට් සිටි හොඳායි… ඡන්ද කාලේ කියපුවා ගණන් ගන්න එපා..” – එජාපයෙන් පවසයි!

[1]. “පෝර්ට් සිටි එක හැදුවොත් කොළඹ ඉඳන් කල්පිටියටත්, කොළඹ ඉඳන් හික්කඩුව වෙනකනුත් වෙරළ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා.” යනුවෙන් එදා පැවසූ රනිල් [ඉතිරිය කියවන්න]

වොක්ස්වැගන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජනය කරන්නේ නෑ – එරාන් යහපාලන පචයක් හෙළි කරයි

[1]. 2001 මහ මැතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසූයේ තමන් දිනුවොත් ටොෆි චුවිංගම් සහ බ්‍රේස්ලට් තරුණයින්ට දෙන බවයි. කෙසේ හෝ ඔහු [ඉතිරිය කියවන්න]