ශ්‍රීලනිප ය පැරදුණේ මහින්ද නිසයි කියන එස් බී දිසානායකට පිළිතුරු

[1]. පසුගිය දිනෙක එස් බී දිසානායක මහතා පැවසූයේ මෙලෙසයි. “හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ මැතිවරණයේදී තරග නොකර මෛත්‍රීපාල ජනාධිපති [ඉතිරිය කියවන්න]