අමාදම් සිසිල 152 වන ධර්ම දේශනය තංගල්ල නිවසේදී පැවැත්වුණි.

සෑම පොහෝ දිනකම සංවිධානය වන අමා දම් සිසිල 152 වන ධර්ම දේශනය තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේ දී ඇසළ පුන් පොහොය නිමිති [ඉතිරිය කියවන්න]

පහන් අසූහාරදාහක් දල්වා පූජා කර හම්බන්තොට සංධාන අපේක්ෂකයින් ගමන අරඹයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ අපේක්ෂකයන්ට ආශීර්වාද කරමින් තිස්සමහාරාම රජමහා විහාරස්ථානයේ පැවති පහන් 84,000 පුජා පින්කම හිටපු කථානයක චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ [ඉතිරිය කියවන්න]

අමාදම් සිසිළස 138 – ඇසළ මස ධර්ම දේශනාව මැදමුලනේ.

අමාදම් සිසිල ධර්ම දේශනා මාලාවේ 138 වන ධර්ම දේශනාව ඇසළ පුන් පොහෝ දින මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධාන දායකත්වයෙන් මැදමුලන නිවසේදී [ඉතිරිය කියවන්න]

[[‘මලයා පැරදුනේ රටේ වාසනාවකට’ – චමල් කියයි!]] නැමැති ලිපිය මඩක් බව සනාථ වෙයි

“මලයා පැරදුනේ රටේ වාසනාවකට – චමල් කියයි” යනුවෙන්, කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පරාජය අනුමත කළ බවට [ඉතිරිය කියවන්න]