පොහොට්‍ටුවෙන් විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක්! ඉදිරි තීරණ පැවසීමට ජනතාව අමතයි… (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ පෙරළියක් සිදුකරමින් පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ නායකත්වයෙන් තරග කර ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ, [ඉතිරිය කියවන්න]

පොහොට්‍ටුවට ජී.එල්. පීරිස්ගේ පක්ෂය කියමින් මඩ ගහන එජාපයට පිළිතුරු.

[1]. (i). ආණ්ඩුවේ දේශපාලඥයින් විසින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හඳුන්වන්නේ ජී එල් පීරිස් මහතාගේ පක්‍ෂය ලෙසය. ඒ එම පක්‍ෂය හෑල්ලු [ඉතිරිය කියවන්න]