හූ කීමේ චෝදනාවට ඩලස්ගෙන් ශ්‍රීලනිප නායකත්වයට කට උත්තර නැති වෙන පිළිතුරක්.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානය ඉදිරිපිටින් පාද යාත්‍රාව ගමන් කරන මාර්ගය පොලිසිය විසින් ලබා දෙද්දී එහි සැඟවුණ යටි අරමුණක් [ඉතිරිය කියවන්න]

ජනතා ප්‍රීතිඝෝෂා මැද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සූරියවැවට පැමිණෙයි. [VIDEO]

සුරියවැව බැද්දේවැව පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සම්ප්‍රාප්ත වූ වගයි. දැයක් බේරා ගත් නායකයා තම ගමට එන බව ආරංචි [ඉතිරිය කියවන්න]