විරුද්ධවාදීන් ෆේස්බුක් එකේ මඩ ගැසූ ආකාරය මහින්ද මැතිඳුන් විස්තර කරයි. [VIDEO]

[1]. පසුගිය රජයෙන් කරන ලද සංවර්ධනයට පහර ගැසීමට කොමිස් කතාව ඇදුණ ආකාරය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැහැදිළි කරයි. මෙරට දේශීය ඇඟලුම් [ඉතිරිය කියවන්න]

තිස්ස පෙන්නූ රනිල්-මෛත්‍රී ගිවිසුම කුමන්ත්‍රණයක් කීමට පිළිතුරු

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ තිස්ස අත්තනායක මහතා ඉදිරිපත් කළ, රනිල් වික්‍රමසිංහ – මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යන මහත්වරුන් අතර ඇති වුණා යැයි කියනු [ඉතිරිය කියවන්න]