ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් මෙයට පෙරත් ලංකාවේ තිබුණා. මෙන්න සිදුවුණ දේ…

ජාත්‍යන්තර විනිශ්චයකාරවරුන් සහ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂකයින් සහිත අධිකරන ක්‍රියාවලියකට වත්මන් රජය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමග එකඟ වූ බව වාර්තා වෙයි. මෙය [ඉතිරිය කියවන්න]

යුද අපරාධ වාර්තාව පරාජය කළ හැකි ආකාරය ගැන ආචාර්ය දයාන් ජයතිලකගෙන් විසඳුමක්!

[NEWS] ශ්‍රී ලංකාවට එල්ලවී ඇති යුද අපරාධ පිළිබඳ සෙයිඞ් අල් හුසේන්ගේ වාර්තාව පරාජය කිරීමට තවමත් කාලය තිබෙන බව ජිනීවාහි [ඉතිරිය කියවන්න]

ඇමරිකන් නියෝගයට හිස නොනැමූ මහින්දගේ එඩිතර කම ගැන ආචාර්ය දයාන් හෙළි කරයි.

[NEWS] ජිනීවා මානව හිමිකම් වාර්තාව සහ ඒ සමග ඇතිවුණ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු රාජත්‍රාන්ත්‍රිකයෙක් වන [ඉතිරිය කියවන්න]