25% කාන්තා නියෝජනය වෙනස් කරන්න යයි. පොහොට්‍ටුවේ නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පිළිතුරු.

[1]. කාන්තා නියෝජනය 25% ක් පළාත් පාලන ආයතන වලට අත්‍යවශ්‍ය නොවන බවට හැඟවෙන ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය විසින් [ඉතිරිය කියවන්න]

කිරින්දේ විතරක් ඡන්ද 10155 ක් අතුරුදන්. ගිය පාරත් වුණේ මේකම නොවේද…

[1]. පහත දැක්වෙන්නේ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයයි. මෙය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියේ පළවූවකි. [ආකයිව් කරන [ඉතිරිය කියවන්න]

තවත් ඡන්ද මඩගියක්! මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඡන්ද එකතුවත් වරදියි.

මැතිවරණ විකාශයේ වැරදීම් බොහෝ සෙයින් තිබුණ අතර ඒවා අදාල මාධ්‍ය ආයතන වලින් සිදුකළ වැරදි යැයි කියමින් බලධාරීන් අත පිස දා [ඉතිරිය කියවන්න]

හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් වුණාද? – ප්‍රධානීන්ගේ VIDEO

මහින්ද රාජපක්ෂයන් පරාජය වුවද, හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් කර හෝ දිගටම බලයේ රැඳී සිටීවි යැයි එජාපය ප්‍රමුඛ එවක්ට විපක්ෂයේ මාධ්‍ය වලින් [ඉතිරිය කියවන්න]

කුමන්ත්‍රණ කතාව බොරුවක් බව මැතිවරණ කොමසාරිස් තුමාත් තහවුරු කරයි.

ජනාධිපතිවරණය දා රාත්‍රියේ හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් සිදුකිරීමට ගිය බවට පසුගිය කාලයේ සාහසික ලෙස ගෙන ගිය මඩ ප්‍රචාරය බොරුවක් බව දැන් සනාථ [ඉතිරිය කියවන්න]