තාජුඩීන්ගේ මියයාම සම්බන්ධයෙන් රාජපක්ෂවරුන්ට ගන මඩ සියල්ලම බොරු බව සනාථ වෙයි.

[1]. පළමුවෙන්ම ඔවුන් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාට චෝදනා කළ අතර, ඒ සඳහා කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි බව තේරුණ පසුව නාමල් [ඉතිරිය කියවන්න]

රගර් ක්‍රීඩකයාගේ මියයාම ගැන ගහන මඩ අතේ මාට්ටු… සම්පූර්ණ සිද්ධිය මෙන්න.

[1]. සිදුවීම. (i). 2012 වර්ෂයේ මැයි මස 17 වැනිදා රාත්‍රියේ නාරාහේන්පිට ශාලිකා ක්‍රීඩාංගනය අසල තාප්පයක සිය මෝටර් රථය ගැටීමෙන් මොහොමඩ් [ඉතිරිය කියවන්න]

මොහොමඩ් තජුඩීන් මියයාම සහ යහපාලනයේ රාජපක්ෂ දඩයම

[1]. සිදුවීම. (i). 2012 වර්ෂයේ මැයි මස 17 වැනිදා රාත්‍රියේ නාරාහේන්පිට ශාලිකා ක්‍රීඩාංගනය අසල තාප්පයක සිය මෝටර් රථය ගැටීමෙන් මොහොමඩ් [ඉතිරිය කියවන්න]

යෝෂිතව CCD යට කැඳවීමට හේතු වූ ගුවන් යානයේ ඇත්ත මෙන්න

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් වී දින කිහිපයකින් මාධ්‍ය ප්‍රදර්ශන මගින් රටම භීතියට පත් කරමින් වාර්තා වූයේ අබිරහස් ගුවන් [ඉතිරිය කියවන්න]

යෝෂිත විදෙස් ගත වීමේ චෝදනාවට පිළිතුරු

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ දෙවැනි පුත් යෝෂිත රාජපක්‍ෂ මහතා අද අලූයම විදෙස්ගත වී තිබේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි නාමල් රාජඵක්‍ෂ මහතා [ඉතිරිය කියවන්න]