පසුගිය දිනවලදී මහින්ද මැතිඳුන් පොළොන්නරුවේදී සහභාගී වූ වැඩසටහන්.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පොලොන්නරුව සංචාරයෙදී දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජ්‍ය මල්දෙණියේ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්ගේ සුව [ඉතිරිය කියවන්න]

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැලිකන්දේදී කළ පින්කම්. – දේශපාලඥයෙකුගේ බාධාකිරීම් ව්‍යර්ථ වෙයි.

අද දවසේ පළමු ආශිර්වාද පූජාව වැලිකන්ද මෛත්‍රීපුර විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි. හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මේ පුණ්‍ය කටයුත්ත [ඉතිරිය කියවන්න]