සාධාරණ මැතිවරණයේ ඇත්ත කතාව ගෙවිඳු රටටම කියයි.

පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ලංකා ඉතිහාසයේ සාධාරණතම මැතිවරණය බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලඥයින් සහ එජාප මාධ්‍යවේදීන් විසින් නිතර කියමින් ගොබෙල්ස් කරනය [ඉතිරිය කියවන්න]

යුධ අපරාධ චෝදනාවේ ඇත්ත කතාව… විද්වත් පැහැදිළි කිරීමක් (video)

රුසියා සහ චීන රජයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාව රැක ගැනීම වළක්වාලමින් දේශීය ලේබලයක් අලවා ඊනියා යුධ අපරාධ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ [ඉතිරිය කියවන්න]