ජාතික ආණ්ඩුවට විරුද්ධයි, මහින්ද සමග 65 ක් විපක්ෂයට – වාසු හෙළිකරයි!

එජාප ශ‍්‍රිලනිප ඒකාබද්ද ආණ්ඩුවට විරුද්ධ සංධාන මන්ත‍්‍රීවරුන් 65 දෙනකු ලිපියකට අස්සන් තබා එය ඉදිරියේදී ජනාධිපතිවරයාටත්, නව කතානායකවරයාටත් බාර දීමට [ඉතිරිය කියවන්න]

කිරුලපන මැයි රැළිය (පින්තූර)

2015 මැයි 1 දා කිරුලපන පැවැති වැඩකරන ජනතා එක්සත් මැයි රැළියේ ඡායාරූප. යාලුවන්ටත් බලන්නට Share කරන්න. [ඉතිරිය කියවන්න]