කුමන්ත්‍රණකරුවන් අනාතයි. මැ.කො. ට අනුව මහලේකම්වරු තාමත් සුසිල් සහ අනුර. මෙන්න සාක්ෂි…

[1]. මහලේකම්වරු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධනයේ මහ ලේකම්වරුන් වෙනස් කළ බවට පසුගිය දා විශාල ප්‍රචාරයක් [ඉතිරිය කියවන්න]

සුසිල් හා අනුර ඉවත් කිරීමක් ගැන කීම යහපාලන ආණ්ඩුවේ පරාජය නැවතත් කල් තියා පිළිගැනීමකි!

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ මහලේකම් අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්‍ධානයේ මහලේකම් සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත් යන මහත්වරුන් එම [ඉතිරිය කියවන්න]

මහින්ද මැතිඳුන් හදිසියේම රැස්වීමෙන් පිටව ගිය හේතුව.

පිළියන්දල පැවැති කුඩා ජන හමුවකට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැමිණියේය. සභාව අමතමින් සිටියදී ගාමිණී ලොකුගේ මහතාගේ දුරකථනයට ඇමතුමක් ලැබුණි. ඒ දිනේෂ් [ඉතිරිය කියවන්න]