වොක්ස්වැගන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජනය කරන්නේ නෑ – එරාන් යහපාලන පචයක් හෙළි කරයි

[1]. 2001 මහ මැතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසූයේ තමන් දිනුවොත් ටොෆි චුවිංගම් සහ බ්‍රේස්ලට් තරුණයින්ට දෙන බවයි. කෙසේ හෝ ඔහු [ඉතිරිය කියවන්න]

විමල් – හරීන් වාද පිටිය. හරීන් ගහන බේගල් මෙන්න. (VIDEO)

විමල් වීරවංශ මහතාට එරෙහිව හරීන් ෆනෑන්ඩු මහතා විසින් කඩවත කෙරවලපිටිය අධිවේගී මාර්ගයේ වියදම් සම්බන්ධයෙන් කරනු ලැබූ අභියෝගය අනුව දෙරන වාද [ඉතිරිය කියවන්න]